Heuristisk evaluering - hvem evaluerer hvem

Dere skal nå gjennomføre en heuristisk evaluering av hverandres nettsteder (og rapportere fra evalueringen 30. april – oblig. 8.

Under finner dere oversikt over hvilken gruppe dere skal evaluere.

Gruppenavnet lenker til «Opplysninger for evaluatorer».

Fordi vi har et odde antall grupper, vil tre av gruppene evaluere "i sirkel". Formatet angir EvaluatorBlir evaluert:

Utsettelse på oppgave 6, 7 og 8

Langt flere av besvarelsene på oppgave 3 var dårligere enn jeg hadde forventet. Det gjelder også versjon 2 besvarelsene (som hadde frist mandag 5. mars). Dette innebærer dessverre at flere av dere kommer til å få besvarelsen underkjent, og vil måtte levere versjon 3. Siden resultatet av innholdskartleggingen skal gjenbrukes i oppgave 5 har jeg valgt å utsette innleveringen av oppgave 5 med en uke, til 19. mars.

Referansepersoner?

Dersom dere har problemer med å få gjennomført et møte med referansepersoner til neste innlevering, kan et slikt møte erstattes av interne drøftinger i gruppa. Jeg har endret oppgaveteksten slik at dette framgår.

PDF i Oblig 3

Vi har fått noen spørsmål iløpet av kvelden angående leveranseformen på Oblig 3. Her foretrekker vi at dere leverer inn samtlige filer i PDF (Essay + regneark). De av dere som allerede har levert essayet i WYSIWIG trenger ikke endre dette.