Lysbildene fra den presentasjon av heuistiske evaluering

Jeg synes det var mye interessant på lysbildene gruppene hadde laget for den heuristiske evalueringen, og vil gjerne at de skal være tilgjengelig for alle.

Slik deler dere lysbildene med de øvrige som tar kurset:

  1. Lag en kommentar til dette innlegget.
  2. Last opp fila (PDF eller PowerPoint) med lysbildene som et vedlegg til kommentaren.
  3. Alternativt: Send fila som epost til gisle@ifi.uio.no.

På forhånd, takk!

Heuristisk evaluering - hvem evaluerer hvem

Dere skal nå gjennomføre en heuristisk evaluering av hverandres nettsteder (og rapportere fra evalueringen 30. april – oblig. 8.

Under finner dere oversikt over hvilken gruppe dere skal evaluere.

Gruppenavnet lenker til «Opplysninger for evaluatorer».

Fordi vi har et odde antall grupper, vil tre av gruppene evaluere "i sirkel". Formatet angir EvaluatorBlir evaluert: