Utsettelse på oppgave 6, 7 og 8

Langt flere av besvarelsene på oppgave 3 var dårligere enn jeg hadde forventet. Det gjelder også versjon 2 besvarelsene (som hadde frist mandag 5. mars). Dette innebærer dessverre at flere av dere kommer til å få besvarelsen underkjent, og vil måtte levere versjon 3. Siden resultatet av innholdskartleggingen skal gjenbrukes i oppgave 5 har jeg valgt å utsette innleveringen av oppgave 5 med en uke, til 19. mars.

Referansepersoner?

Dersom dere har problemer med å få gjennomført et møte med referansepersoner til neste innlevering, kan et slikt møte erstattes av interne drøftinger i gruppa. Jeg har endret oppgaveteksten slik at dette framgår.

PDF i Oblig 3

Vi har fått noen spørsmål iløpet av kvelden angående leveranseformen på Oblig 3. Her foretrekker vi at dere leverer inn samtlige filer i PDF (Essay + regneark). De av dere som allerede har levert essayet i WYSIWIG trenger ikke endre dette.