Innleveringer

INF3272/5272

Siden er fortsatt fra 2017. Vil bli oppdatert.

Under finner du listen over obligatoriske oppgaver som skal utføres enten du tar INF3272 og INF5272. Det vil være fem oppgaver som gjøres av gruppen i fellesskap, og to individuelle oppgaver. Innleveringsfristen for hver oppgave er angitt i selve oppgaveteksten. Du kan redigere en innlevering så mange ganger du ønsker og levere på nytt før fristen for innlevering.

  1. 2017-02-05 Fyll ut gruppens side på kursweb gruppeoppgave
  2. 2017-02-19 Innholdskartlegging individuell oppgave
  3. 2017-02-26 Bruksmønster (Use cases) individuell oppgave
  4. 2017-03-12 Rapport: Konsolidert designdokument gruppeoppgave
  5. 2017-04-02 Klargjør nettstedet for evaluering gruppeoppgave
  6. 2017-04-09 Personvernerklæring og vilkår for bruk gruppeoppgave
  7. 2017-04-30 Rapport: Heuristisk evaluering gruppeoppgave