Blogger

Lysbildene fra den presentasjon av heuistiske evaluering

Jeg synes det var mye interessant på lysbildene gruppene hadde laget for den heuristiske evalueringen, og vil gjerne at de skal være tilgjengelig for alle.

Slik deler dere lysbildene med de øvrige som tar kurset:

  1. Lag en kommentar til dette innlegget.
  2. Last opp fila (PDF eller PowerPoint) med lysbildene som et vedlegg til kommentaren.
  3. Alternativt: Send fila som epost til gisle@ifi.uio.no.

På forhånd, takk!

Presentasjon av heuristisk evaluering

Alle gruppene skal presentere resultatet av den heuristiske evalueringen i plenum (ca. 5 min presentasjon av viktigste funn + 5 min diskusjon).

På forelesningen den 3. mai ble det diskutert når det passet best å ha disse presentasjonene.  Vi ble enige om at det skulle skje på labben neste fredag (11. mai).  Dette er en «inneklemt» fredag – og neppe den mest populære dagen å presentere på (og neste fredag er enda mer «inneklemt»).

Beklager dette, men de mange helligdagene i mai gjør det litt vanskelig å legge dette løpet.

 

Heuristisk evaluering - hvem evaluerer hvem

Dere skal nå gjennomføre en heuristisk evaluering av hverandres nettsteder (og rapportere fra evalueringen 30. april – oblig. 8.

Under finner dere oversikt over hvilken gruppe dere skal evaluere.

Gruppenavnet lenker til «Opplysninger for evaluatorer».

Fordi vi har et odde antall grupper, vil tre av gruppene evaluere "i sirkel". Formatet angir EvaluatorBlir evaluert:

Utsettelse på oppgave 6, 7 og 8

Langt flere av besvarelsene på oppgave 3 var dårligere enn jeg hadde forventet. Det gjelder også versjon 2 besvarelsene (som hadde frist mandag 5. mars). Dette innebærer dessverre at flere av dere kommer til å få besvarelsen underkjent, og vil måtte levere versjon 3. Siden resultatet av innholdskartleggingen skal gjenbrukes i oppgave 5 har jeg valgt å utsette innleveringen av oppgave 5 med en uke, til 19. mars.

Sider