Bloggen til gisle

Sikkerhetsoppdatering, Drupal-kjerne

I natt kom det en sikkerhetsoppdatering av Drupal-kjernen. Dersom dere ikke allerede har installert denne er nettstedet sårbart for angrep. For å oppdatere logger dere på kommandolinjegrensesnittet og gir følgende sekvens av kommandoer.

cd /var/www/html
fixperms
drush up -y

Det disse gjør er:

  1. Bytt katalog til Drupal-roten.
  2. Sørg for at tillatelsene til å skrive i filsystemet er korrekte.
  3. Oppdater Drupal.

Oppgave 8: Personvernøkende teknologi / Innebygget personvern

Jeg har endret oppgaveteksten til oppgave 8 ( Personvernøkende teknologi / Innebygget personvern).

Årsaken er at Datatilsynet har endret på det første dokumentet som oppgaven henviser til («Styringsdokument – Internkontroll»), og i stedet laget en webside (Protokoll over behandlingsaktiviteter) som forklarer hva slags informasjon som etterspørres.

Heuristiske evalueringer.

De heuristiske evalueringene vil skje fredag 3. mai.  Alle bør være til stede.

Timeplanen er som følger:

  • 10:15: Gruppe 3
  • 10:30: Gruppe 4
  • 10:45: Gruppe 5
  • 11:00: Gruppe 7
  • 11:15: Gruppe 8
  • 11:30: Gruppe 9
  • 11:45: Gruppe 10

NB: Det er ingen pause klokken 11. Beregn 10 minutter til presentasjon, og 5 minutter til diskusjon.

Heuristisk evaluering - hvem evaluerer hvem

Dere skal nå gjennomføre en heuristisk evaluering av hverandres nettsteder (og rapportere fra evalueringen 3. mai).

Under finner dere oversikt over hvilken gruppe dere skal evaluere.

Gruppenavnet lenker til «Opplysninger for evaluatorer» – eller til en side som sier at disse mangler (dersom jeg ikke klarte å finne dem på nettstedet).

Formatet angir EvaluatorBlir evaluert:

Eksamensdato

Eksamen (muntlig gruppepresentasjon og eksaminasjon) blir i uke 23 - torsdag 6. juni, men for de som det passer dårlig for er onsdag 5. juni før lunsj også mulig (1 gruppe har bedt om dette så langt).

 

Tilbakemelding på oppgave 1

Det er nå gitt tilbakemelding på oblig. 1.  Dere finner den på nettstedet under lenken «Mine innleveringer».

Tilbakemeldingen består av score i prosent, pluss en kommentar. For å få bestått må score være minst 40 %.

Dersom score er under 100 % utdyper kommentaren hva som er årsaken til at man ikke fikk 100 %.

Jeg har nå også åpnet for redigering av prosjektbeskrivelsene igjen - i fall dere ønsker å forbedre dem.

 

PHP-versjoner

Har nå funnet ut av mysteriet med PHP-versjoner som dukket opp i gruppetimen i dag.

Jeg hadde installert PHP versjon 7.2 på samtlige webservevere i dag tidlig.

Du kan sjekke hvilken versjon av PHP som kjører på din egen webserver ved å logge på som administrator og deretter navigere til Reports » Status report og se på statusen for PHP. Den skal være 7.2.10 (er den noe annet så gi meg beskjed).

Sider