Blogger

Masterstudenter møter til modulbygging i nytt grupperom 15 mars (limbo 3518) og 16 mars (c 3437)

Masterstudenter møter til modulbygging i nytt grupperom 15 og 16 mars

Modulbygging i gruppetimen 15 & 16 mars.
15 mars: Grupperom Limbo
16 mars: C

Videre modulbygging:
22 og 23 mars.

Det er forventet at dere klarer å redigere filer og mapper på forhånd.

Avlyst forelesning onsdag (1 mars), gruppetime går som normalt.

Avlyst forelesning onsdag (1 mars), gruppetime går som normalt. I gruppetimen skal vi jobbe med å lage mockups til neste oblig. I første del av gruppetimen vil lage en enkel mockup sammen med dere i myBalsamiq. I neste del kan dere jobbe selvstendig i grupper. Vi sparer tid hvis dere installerer myBalsamiq før gruppetimen starter...

Gruppetime i dag og torsdag (15/16 februar)

I dag og i morgen kommer hovedfokuset til å være på å hjelpe dere med obligen og eventuelle spørsmål knyttet til den.

Vi kommer også til å demonstrere hvordan en innholdstype kan lages i Drupal og hvordan den ser ut, da vi tror det vil hjelpe dere med å kartlegge innholdstyper til obligen. 

En i gruppen burde også fullføre installasjonen av CKEDITOR og Scald som vi startet på i forrige uke. I gruppetimen kommer dere til å få en guide til hvordan man fullfører dette selv. Da vil vi også bistå dere med å gjøre ferdig dette. 

 

Til de som skal på gruppetime torsdag (09.02)

For at vi skal raskere komme oss gjennom timen anbefaler vi dere å gå inn på nettstedet deres og velge "Create new user". Gi denne brukeren et navn med -admin. F.eks ronjark-admin.

Hvis dere gjør dette før gruppetimen kan vi gi dere admin rettigheter på gruppene.

For de som bruker windows kan dere også laste ned WinSCP på forhånd om ønskelig.

MyBalsamiq

Invitasjoner til MyBalsamiq er nå sendt ut til den epost-adressen dere er registrert med. Ta kontakt med meg dersom du ikke har fått en slik invitasjon eller invitasjonen ikke fungerer.

Legge et bilde inn bildebiblioteket

Bilder som skal lagres i bildearkivet bør være av god kvalitet. Last alltid opp den beste kvaliteten av et bilde du har (under 2 Mbyte) og overlat skalering til publiseringssystemet. Dersom originalen er større enn 2 Mbyte må du redusere størrelsen først.

Tillatte filtyper for bilder er png gif jpg jpeg.

For å legge et nytt bilde inn i bildearkivet starter du med å trykke på «Legg til bilde» i dashbordet. Du får da opp en side med overskriften «Create Atom» og under den en lenke (blå) med teksten «Bilde». Du starter innleggingen med å trykke på denne lenken,

Sider