Blogger

Velkommen til kurset i 2019

Dette er det kursnettstedet for INF3272 (bachelor) og INF5272 (master).

Her vil du finne beskjeder, læremidler, undervisningsplan og oppgaver. Innleveringer vil også skje via dette nettestedet.

Dersom du er påmeldt kurset, så var du forhåpentligvis på første forelesning (obligatorisk) og har registrert en konto på dette nettstedet slik det ble gitt instruksjoner om.

Det vil bli opprettet grupper på første gruppetime (fredag 25. januar).  For å være sikker på at du blir innmeldt i en gruppe, bør du være til stede.

Presentasjon av heuristisk evaluering

Alle gruppene skal presentere resultatet av den heuristiske evalueringen i plenum (ca. 5 min presentasjon av viktigste funn + 5 min diskusjon).

På forelesningen den 3. mai ble det diskutert når det passet best å ha disse presentasjonene.  Vi ble enige om at det skulle skje på labben neste fredag (11. mai).  Dette er en «inneklemt» fredag – og neppe den mest populære dagen å presentere på (og neste fredag er enda mer «inneklemt»).

Beklager dette, men de mange helligdagene i mai gjør det litt vanskelig å legge dette løpet.

 

Utsettelse på oppgave 6, 7 og 8

Langt flere av besvarelsene på oppgave 3 var dårligere enn jeg hadde forventet. Det gjelder også versjon 2 besvarelsene (som hadde frist mandag 5. mars). Dette innebærer dessverre at flere av dere kommer til å få besvarelsen underkjent, og vil måtte levere versjon 3. Siden resultatet av innholdskartleggingen skal gjenbrukes i oppgave 5 har jeg valgt å utsette innleveringen av oppgave 5 med en uke, til 19. mars.

Referansepersoner?

Dersom dere har problemer med å få gjennomført et møte med referansepersoner til neste innlevering, kan et slikt møte erstattes av interne drøftinger i gruppa. Jeg har endret oppgaveteksten slik at dette framgår.

PDF i Oblig 3

Vi har fått noen spørsmål iløpet av kvelden angående leveranseformen på Oblig 3. Her foretrekker vi at dere leverer inn samtlige filer i PDF (Essay + regneark). De av dere som allerede har levert essayet i WYSIWIG trenger ikke endre dette.

Utsettelse på oppgave 3 og 4

Jeg ser innlevering av oppgave 3 kom for kort tid etter forelesningen om innholdskartlegging (slik at dere ikke ville hatt tid til å gjøre dette ordentlig).

Jeg har derfor utsatt innlevering av oppgave 3 med en uke. Dermed blir også innlevering av oppgave 4 forskjøvet med en uke.

foo

Dette er en tekst,

xxxxx cccc

xxxxx

 

xxxxx

fffff

Sider