Blogger

MyBalsamiq

Invitasjoner til MyBalsamiq er nå sendt ut til den epost-adressen dere er registrert med. Ta kontakt med meg dersom du ikke har fått en slik invitasjon eller invitasjonen ikke fungerer.

Legge et bilde inn bildebiblioteket

Bilder som skal lagres i bildearkivet bør være av god kvalitet. Last alltid opp den beste kvaliteten av et bilde du har (under 2 Mbyte) og overlat skalering til publiseringssystemet. Dersom originalen er større enn 2 Mbyte må du redusere størrelsen først.

Tillatte filtyper for bilder er png gif jpg jpeg.

For å legge et nytt bilde inn i bildearkivet starter du med å trykke på «Legg til bilde» i dashbordet. Du får da opp en side med overskriften «Create Atom» og under den en lenke (blå) med teksten «Bilde». Du starter innleggingen med å trykke på denne lenken,

Første innlevering: 2017-02-05

Frist for første innlevering (gruppeoppgave) er søndag, 5. feb. 2017, klokka 24:00.

Denne innleveringen skjer ved at dere (dvs. en i gruppa) oppdater gruppens side på kursweb. For å kunne gjøre dette trykker dere på «Grupper» ute i venstra marg etter å ha logget på. Deretter finner du din gruppe og trykker på navnet (lenke). Trykk på fanen «Rediger» for å redigere innholdet. Bytt gjerne navn på gruppa dersom dere har et bedre navn enn det som ble benyttet når vi laget grupper.

Første gruppetimer

Første gruppetimer er onsdag 25. januar og torsdag 26. januar. Da vil det bli etablert prosjektgrupper for prosjektet. De som ikke møter risikerer å bli stående uten prosjektgruppe. Det er derfor viktig at alle som ikke kan møte på en av disse øvingstimene kontakter meg på forhånd. Kom på den dag du ønsker, uavhengig av hvilken «gruppe» du er plassert i av studieadministrasjonen.

Medietrender 2017

Jeg kommer til å gjenbruke noen av lysbildene fra foredraget «Medietrender 2017» som Ingvar Sandvik fra Kantar TNS holdt på Filmens Hus 12. januar. Klikk på «Les mer» for å få tilgang til hele foredraget.

Webserveren uten tilgang til filer

For at filene på webserveren skal kunne brukes av webserveren (httpd) må denne ha lesetilgang til dem. Bilder som webserveren ikke har lesetilgang til vil ikke bli vist på web. PHP-kode som webserveren ikke har lesetilgang til vil ikke bli utført.

Dersom dere kopierer filer til webserveren med scp og andre filkopieringsprogram kan dere oppleve at webserveren ikke klarer å lese fila selv om fila har mod-bits som gir lesetilgang for alle (typisk 644 eller -rw-r--r--).

Sider