Blogger

Første innlevering: 2017-02-05

Frist for første innlevering (gruppeoppgave) er søndag, 5. feb. 2017, klokka 24:00.

Denne innleveringen skjer ved at dere (dvs. en i gruppa) oppdater gruppens side på kursweb. For å kunne gjøre dette trykker dere på «Grupper» ute i venstra marg etter å ha logget på. Deretter finner du din gruppe og trykker på navnet (lenke). Trykk på fanen «Rediger» for å redigere innholdet. Bytt gjerne navn på gruppa dersom dere har et bedre navn enn det som ble benyttet når vi laget grupper.

Komme i gang med å bruke serveren

Vi har skrevet en kort hjelpetekst om hvordan man kan bruke serveren. Den dekker: Opprette tilkobling til server i Sublime Text, Opprette tilkobling til server i WinSCP, Opprette tilkobling til server på Mac/Linux, Opprette tilkobling til server gjennom kommandolinjen, Sti til mapper for egendefinerte moduler og themes i Drupal, samt: Ofte brukte Unix CLI-kommandoer

Første gruppetimer

Første gruppetimer er onsdag 25. januar og torsdag 26. januar. Da vil det bli etablert prosjektgrupper for prosjektet. De som ikke møter risikerer å bli stående uten prosjektgruppe. Det er derfor viktig at alle som ikke kan møte på en av disse øvingstimene kontakter meg på forhånd. Kom på den dag du ønsker, uavhengig av hvilken «gruppe» du er plassert i av studieadministrasjonen.

Webserveren uten tilgang til filer

For at filene på webserveren skal kunne brukes av webserveren (httpd) må denne ha lesetilgang til dem. Bilder som webserveren ikke har lesetilgang til vil ikke bli vist på web. PHP-kode som webserveren ikke har lesetilgang til vil ikke bli utført.

Dersom dere kopierer filer til webserveren med scp og andre filkopieringsprogram kan dere oppleve at webserveren ikke klarer å lese fila selv om fila har mod-bits som gir lesetilgang for alle (typisk 644 eller -rw-r--r--).

Sider