Blogger

Generisk custom-modul for masterstudenter

Det er mulig at ikke alle masterstudenter har klart å finne et passende prosjekt for en custom-modul. De som ikke har noe annet prosjekt kan forsøke å lage følgende:

I Drupal kan innhold være «Promoted to front page» («Vis på forsida») eller ikke. For å kunne endre denne innstillingen må en brukeren ha tillatelsen «Administer content» som har sikkerhetsimplikasjoner og som derfor bare kan gis til betrodde roller.

MyBalsamiq

Invitasjoner til MyBalsamiq er nå sendt ut til den epost-adressen dere er registrert med. Ta kontakt med meg dersom du ikke har fått en slik invitasjon eller invitasjonen ikke fungerer.

Legge et bilde inn bildebiblioteket

Bilder som skal lagres i bildearkivet bør være av god kvalitet. Last alltid opp den beste kvaliteten av et bilde du har (under 2 Mbyte) og overlat skalering til publiseringssystemet. Dersom originalen er større enn 2 Mbyte må du redusere størrelsen først.

Tillatte filtyper for bilder er png gif jpg jpeg.

For å legge et nytt bilde inn i bildearkivet starter du med å trykke på «Legg til bilde» i dashbordet. Du får da opp en side med overskriften «Create Atom» og under den en lenke (blå) med teksten «Bilde». Du starter innleggingen med å trykke på denne lenken,

Første innlevering: 2017-02-05

Frist for første innlevering (gruppeoppgave) er søndag, 5. feb. 2017, klokka 24:00.

Denne innleveringen skjer ved at dere (dvs. en i gruppa) oppdater gruppens side på kursweb. For å kunne gjøre dette trykker dere på «Grupper» ute i venstra marg etter å ha logget på. Deretter finner du din gruppe og trykker på navnet (lenke). Trykk på fanen «Rediger» for å redigere innholdet. Bytt gjerne navn på gruppa dersom dere har et bedre navn enn det som ble benyttet når vi laget grupper.

Sider