Grupper

Nedenfor er navnene for de prosjektgrupper som er opprettet dette semesteret. Tallet til venstre gruppenummeret (oppgis på gruppeinnleveringer).

Til høyre for tallet er to lenker. Den første lenken peker på gruppens profilside. Den andre lenken peker på gruppens nettsted.