Moduler som skal lages av masterstudenter

I dag skal vi finne ut hva slags moduler som skal implementeres av masterstudenter.

Vi kommer til å benytte første del av forelesningstimen til å drøfte dette.