Oppgaven for masterstudentene har fått utsatt frist

Jeg ser at fristen for oppgaven som går ut på å utvikle en egen modul var veldig kort.

Ny frist er søndag 24. april 2017.