Ingen forelesning 26. april

Det blir ingen regulær forelesning 26. april, men jeg vil være til stede dersom noen har spørsmål.