Presentasjon av heuuristisk evaluering

Vi starter 10:15 - og rekkefølgen for presentasjonene er:

  1. Springe (av DIY)
  2. DIY Norge (av Frisk)
  3. Fotoklubb (av OSI volleyball)
  4. Turlabb (av Møbeldesigner)
  5. Pixls (av Springe)
  6. Møbeldesigner Maren Wesseltoft (av Turlabb)
  7. Fotoklubben (av events@ifi)
  8. events@ifi (av Fotoklubben)
  9. Frisk (av Pixls)