Eksamensdato blir 31. mai

Studieadministrasjonen har registert 31. mai som dato for eksamen.

Det var noen konflikter (noen har også et annet emne på formiddagen). For de det gjelder, legges eksamen i INF3272/INF5272 til ettermiddagen. Derfor fastholdes denne datoen.