Utsettelse på oppgave 6, 7 og 8

Langt flere av besvarelsene på oppgave 3 var dårligere enn jeg hadde forventet. Det gjelder også versjon 2 besvarelsene (som hadde frist mandag 5. mars). Dette innebærer dessverre at flere av dere kommer til å få besvarelsen underkjent, og vil måtte levere versjon 3. Siden resultatet av innholdskartleggingen skal gjenbrukes i oppgave 5 har jeg valgt å utsette innleveringen av oppgave 5 med en uke, til 19. mars.

Videre var innleveringsfristen av oppgave 6 (Personvernerklæring og vilkår for bruk) lagt til 2. påskedag. Den er derfor også utsatt med en uke, til 9. april. Det følger at dette medfører at også den etterfølgende oppgave 7 (Klargjør nettstedet for evaluering) må utesettes med en uke, til 16. april.

Jeg har allerede endret dataoene i oversikten over oppgaver. Det er altså ikke slik at dere en uke i tillegg til det som framgår av denne oversikten.