Oppgave 9 utsatt til 2. mai

Jeg har utsatt innlevering av oppgave 9 (Personvernøkende teknologi / Innebygget personvern – kun INF5272) til 2. mai.

Jeg har kommet til at jeg trenger å gi en egen forelesning om risikovurdering den 26. april.