Presentasjon av heuristisk evaluering

Alle gruppene skal presentere resultatet av den heuristiske evalueringen i plenum (ca. 5 min presentasjon av viktigste funn + 5 min diskusjon).

På forelesningen den 3. mai ble det diskutert når det passet best å ha disse presentasjonene.  Vi ble enige om at det skulle skje på labben neste fredag (11. mai).  Dette er en «inneklemt» fredag – og neppe den mest populære dagen å presentere på (og neste fredag er enda mer «inneklemt»).

Beklager dette, men de mange helligdagene i mai gjør det litt vanskelig å legge dette løpet.