Om Bootstrap klasseprefiks col-xs

I labtimen på fredag kom jeg til å si at klasseprefikset col-xs var pensjonert som en følge av at less-variablen @screen-xs-min var pensjonert.

Dette var dessverre ikke korrekt. Det er korrekt at @screen-xs-min ikke lenger bør brukes i media queries (i stedet bør man sette opp CSS slik at styling for så små skjermer er default). Men man kan fortsatt bruke klasser som col-xs-12 for å «stable» container-elementer på små skjermer, slik det er forklart i notatene til kurset vedrørende Bootstrap. (I labtimen sa jeg at disse notatene burde oppdateres. Det er heldigvis ikke nødvendig.)