Oppgave 8: Personvernøkende teknologi / Innebygget personvern

Jeg har endret oppgaveteksten til oppgave 8 ( Personvernøkende teknologi / Innebygget personvern).

Årsaken er at Datatilsynet har endret på det første dokumentet som oppgaven henviser til («Styringsdokument – Internkontroll»), og i stedet laget en webside (Protokoll over behandlingsaktiviteter) som forklarer hva slags informasjon som etterspørres.

Jeg håper oppgaveteksten er blitt klarere etter endringen. Spør dersom dere fortsatt er usikre på hvilke dokumenter som skal danne utgangspunkt for svaret.