Personvernerklæring og vilkår for bruk - utgår

Innl. frist: 
Mandag, 9. apr. 2018, klokka 24:00
Type: 
gruppeoppgave

Hvordan levere: Oppgaven utgår, ingen levering.

Oppgave

Oppgaven går ut på å utforme de to sentrale innholdsdokumenter for nettstedet, nemlig nettstedets personvernerklæring og et dokument som angir vilkår for bruk.

Er det snakk om et norskspråklig nettsted vil disse vanligvis hete hhv. «Personvern­erklæring» og «Vilkår for bruk». Er det snakk om et engelskspråklig nettsted vil disse vanligvis hete hhv. «Privacy policy» og «Terms of use». Dere er imidlertid ikke låst til å benytte akkurat disse navnene. Der kan også slå de to dokumentene sammen til ett dersom dere mener dette er mest hensiktsmessig.

Når det gjelder innholdet i disse dokumentene kan dere dels bygge på forelesningen om dette temaet, og dels undersøke hvordan andre nettsteder i Norge og utlandet har løst dette.

Vær oppmerksom på at ifølge EU-regler skal personvernerklæringen inneholde informasjon om bl.a. hva slags persondata nettstedet behandler og om formålet med behandlingen. Videre må det informeres om bruk av cookies.

Videre bør vilkår for registrering og framgangsmåte for å bli registrert som bruker av nettstedet bør framgå klart av «Vilkår for bruk».

Dere skal plassere de to ettersporte dokumentene på teamets nettsted. Tenk gjennom hvor dere plasserer dem slikt at de framstår som integrert i det øvrige designet. Det vanlige er å plassere dem i sidefoten, ofte sammen med kontaktinformasjon og lignende, men dere velger selv plassering.

Synopsis

Her er en beskrivelse av hva oppgavebesvarelsen skal inneholde.

  • Essay (Innlevering) som summarisk beskriver framgangsmåte og designbeslutninger i samband med at gruppen laget personvernerklæringen og vilkår for bruk.
  • Personvernerklæring / Privacy policy
  • Vilkår for bruk. / Terms of use.