Klargjør nettstedet for evaluering

Innl. frist: 
Mandag, 16. apr. 2018, klokka 24:00
Type: 
gruppeoppgave

Hvordan levere: Nettstedet framstå som klargjort og sjekklisten under skal være utført. Ingen rapport skal leveres.

Bakgrunn

Neste innleveringsoppgave forutsetter at det er gjennomført en heuristisk evaluering av nettstedet. Det er derfor viktig at nettstedet er klargjort med tanke på dette.

Det innebærer blant annet at gruppens nettsted er brukbart og er tilrettelagt med innhold og navigasjon. Dersom nettstedet ikke fungerer, eller det er uten innhold (bortsett fram lorem ipsum), vil det være vanskelig for en annet gruppe å foreta meningsfylt heuristisk evaluering av det.

Hvilke grupper som skal evaluere hverandre vil framgå av oversikten over grupper (når tiden er inne). Evalueringen skal bli brukt til følgende innleveringsoppgave Rapport: Heuristisk evaluering.

Oppgave

I oppgaveteksten tar jeg utgangspunkt i at nettstedet er norskspråklig. De grupper som har designet et engelskspråklig nettsted vil gjerne bruke engelske begreper og har gjerne også støttedokumenter på engelsk.

Rent konkret må følgende sjekklistepunkter være utført:

  1. Det må være satt opp en administratorkonto som gruppen som skal gjennomføre evalueringen skal ha tilgang til.
  2. Det må være satt opp slik at besøkende kan registrere nye kontoer uten godkjenning fra administrator; eller: Administrator kan opprette og godkjenne nye kontoer.
  3. Praktisk informasjon mht. vilkår for registrering og framgangsmåte for å bli registrert bør framgå klart av «Vilkår for bruk» (men dokumentet trenger ikke være fullstendig).
  4. Det må foreligge et dokument: «Opplysninger for evaluatorer». Dette dokumentet bør helst finnes integrert i nettstedet. Alternativt kan det leveres inn her på kurswebben (bruk innholdstype innlevering).
  5. Hva dette skal inneholde er nærmere beskrevet nedenfor i avsnittet «Synopsis».

Brukerne som skal evaluere nettstedet kan (og bør) undersøke nettstedet deres både uten å være pålogget (dvs. som anonyme brukere), autentiserte (påloggede) brukere uten administrator-rettigheter, og som administratorer. Har dere laget ytterligere roller som skal inngå i evalueringen må dere sørge for at det eksisterer en plan for å gi evaluatorene får tilgang til kontoer med slike roller. Sørg for at dette er dokumentert i «Opplysninger for evaluatorer».

Som en del av klargjøringen vil det være lurt å teste hvordan nettstedet framstår for ulike roller, inklusive anonyme brukere, autentiserte brukere, administratorer (og evt. andre roller).

Nettstedet bør gi en god brukeropplevelse for alle de roller som kan besøke nettstedet. Dette innebærer blant annet at menyer, navigasjon, hjelpetekster, ledetekster og feil­meldinger bør være forståelig (selvforklarende) for andre enn den gruppen som har designet nettstedet.

Synopsis

Dokumentet «Opplysninger for evaluatorer» bør inneholde følgende punkter.

  • Hvordan får man tilgang til adminitratorkonto (NB: Ikke oppgi noe passord – kun hvordan man går fram).
  • Om det er definert flere roller for nettstedet enn standardrollene Administrator, Autentisert bruker, Anonym bruker, og i så fall hva og hvem rollen er ment for. Er det kun definert de tre standardrollene skriver dere: «Kun standardroller».
  • Epost-adresse man kan kontakte og eventuelt telefon-nummer man kan ringe dersom man får uventede problemer med å bruke nettstedet.