Personvernøkende teknologi / Innebygget personvern

Innl. frist: 
Søndag, 12. Mai. 2019, klokka 24:00
Type: 
individuell oppgave

Lag følgende internkontrolldokumentasjon for det nettstedet din gruppe er i ferd med å lage.

Les gjerne Datatilsynets veileder omkring internkontroll. Datatilsynets skjemamaler for internkontrolldokumentasjon finner dere her: Datatilsynets maler til internkontroll­dokumentasjon.

  1. Oversikt over hvilke personopplysninger som behandles og andre omspurte opplysninger som anført i protokoll over behandlingsaktiviteter både for den behandlingsansvarlige og for databehandler (jf. «Styringsdokument – Internkontroll»)
  2. Risikovurdering (jf. «Risikovurdering»).

Fyll ut disse skjemaene, og legg dem ved besvarelesen. Bruk gjerne de malene som finnes hos Datatilsynet (Excel-ark for protokoll over behandlingsaktiviterer og Word for rikikovurderingen). Oversikten over hvilke personopplysninger som behandles («Artikkel 30 protokoll») vil være en tabell i et regneark som bare består av noen få linjer. Risikovurderingen vil sannsynligvis fylle 1 til 1,5 side.

Drøft hvorvidt det er mulig å forbedre personvernet på nettstedet som dere er i ferd med å bygge med personvernøkende teknologie eller innebygget personvern (og utdyp i så fall hva slags teknologi eller designgrep som kan brukes).

Denne drøftingen bør ha lengde 1 til 1,5 side.

Antatt total lengde: 2,5-4 sider.