Personvernøkende teknologi / Innebygget personvern

Innl. frist: 
Onsdag, 2. Mai. 2018, klokka 24:00
Type: 
individuell oppgave

Lag følgende internkontrolldokumentasjon for det nettstedet din gruppe er i ferd med å lage.

Les gjerne Datatilsynets veilder omkring internkontroll. Datatilsynets skjemamaler for internkontrolldokumentasjon finner dere her: Datatilsynets maler til internkontroll­dokumentasjon. Bruk gjerne disse malene for å besvare punktene under:

  1. Oversikt over hvilke personopplysninger som behandles (jf. Styringsdokument Internkontroll 1-01, Vedlegg 1)
  2. Risikovurdering (jf. Risikovurdering 2-11).

Fyll ut disse to skjemaene, og legg dem ved besvarelesen. Oversikten over hvilke personopplysninger som behandles vil være en tabell som bare består av noen få linjer. Risikovirderingen vil sannsynligvis fylle 1 til 1,5 side.

Drøft hvorvidt det er mulig å forbedre personvernet på nettstedet som dere er i ferd med å bygge med personvernøkende teknologie eller innebygget personvern (og utdyp i så fall hva slags teknologi eller designgrep som kan brukes).

Denne drøftingen bør ha lengde 1 til 1,5 side.

Antatt total lengde: 2,5-4 sider.