Personvernøkende teknologi / Innebygget personvern

Innl. frist: 
Søndag, 23. apr. 2017, klokka 24:00
Type: 
individuell oppgave

Lag følgende internkontrolldokumentasjon for det nettstedet din gruppe er i ferd med å lage:

  1. Oversikt over hvilke personopplysninger som behandles
  2. Sårbarhetsanalyse

Drøft hvorvidt det er mulig å forbedre personvernet på nettstedet som dere er i ferd med å bygge med personvernøkende teknologie eller innebygget personvern (og utdyp i så fall hva slags teknologi eller designgrep som kan brukes).