Første innlevering: 2017-02-05

Frist for første innlevering (gruppeoppgave) er søndag, 5. feb. 2017, klokka 24:00.

Denne innleveringen skjer ved at dere (dvs. en i gruppa) oppdater gruppens side på kursweb. For å kunne gjøre dette trykker dere på «Grupper» ute i venstra marg etter å ha logget på. Deretter finner du din gruppe og trykker på navnet (lenke). Trykk på fanen «Rediger» for å redigere innholdet. Bytt gjerne navn på gruppa dersom dere har et bedre navn enn det som ble benyttet når vi laget grupper.

Gruppelærerene vil demostrere hvordan dere redigerer en side på kurswebben på gruppetimene 1. og 2. februar.

NB: Dersom du ikke ser fanen «Rediger» når du besøker siden for din gruppe, så ta kontakt med meg og gi beskjed om at du ikke har tilgang til å redigere gruppens side.