Legge et bilde inn bildebiblioteket

Bilder som skal lagres i bildearkivet bør være av god kvalitet. Last alltid opp den beste kvaliteten av et bilde du har (under 2 Mbyte) og overlat skalering til publiseringssystemet. Dersom originalen er større enn 2 Mbyte må du redusere størrelsen først.

Tillatte filtyper for bilder er png gif jpg jpeg.

For å legge et nytt bilde inn i bildearkivet starter du med å trykke på «Legg til bilde» i dashbordet. Du får da opp en side med overskriften «Create Atom» og under den en lenke (blå) med teksten «Bilde». Du starter innleggingen med å trykke på denne lenken,

createatom01-tr.png
Start med å trykke «Legg til bilde» og deretter «Bilde».

Du kommer da til en side der du kan laste opp et bilde fra din egen PC og legge det inn i bildearkivet. Du kan lete etter riktig fil på din egen PCs harddisk ved å trykke på «Browse» eller lignende.

createatom02-tr.png
Trykk på «Browse» eller lignede for lokalisere fila som skal lastes opp.

Når du har valgt riktig fil kan du trykke på «Last opp» eller lignede for å laste opp fila til bildearkivet på web-tjeneren.

createatom03-tr.png
Når du har valgt riktig fil kan du trykke på «Last opp» eller lignede.

Dersom det er snakk om en stor fil kan opplasting ta en viss tid. Men når fila er ferdig lastet opp trykker du på «Fortsett» eller lignende for å komme videre.

createatom04-tr.png
Når fila er ferdig lastet opp trykker du på «Fortsett» eller lignende.

Før du avslutter (ved å trykke «Finish») er det viktig at du sørger for at det er knyttet gode metadata til bildet. Gode metadata er nøkkelen til gjenbruk, ved at det blir lett å søke i bildearkivet etter et passende bilde.

Bytt ut filnavnet med i feltet «Tittel» med en virkelig tittel.

Skriv navnet på fotografen eller illustratøren i feltet «Authors». Når et bilde vises offentlig skal fotografen eller illustratøren alltid navngis.

Feltet «Stikkord» kan fylles ut med stikkord som kan brukes på [[Innhold|siden for søk i bildearkivet]]. Skill stikkord med komma dersom du ønsker å oppgi flere.

createatom05-tr.png
Avslutt med å fylle ut metadata for fila, og trykke på «Finish».

Når alle felt med metadata er fyllt ut avslutter du ved å trykke på «Finish». Bildet du har lastet opp skal nå være tilgjengelig i bildearkivet.