Undervisningsplan

Forelesninger og øvinger

Forelesninger og øvingstimer planlagt for INF5272 i vårsemesteret 2017:

Innleveringer

Innleveringer planlagt for INF5272 i vårsemesteret 2017:

Eksamen

Eksamen vil være i form av en individuell muntlig presentasjon av de innleverte gruppeoppgavene, med hovedvekt på det konsoliderte designdokumentet, samt en endelig presentasjon av teamets nettsted slik det framstår ved avslutningen av kurset. Det er satt av ca. 10-15 minutter til presentasjonen, etterfulgt av 10 minutter med muntlig eksaminasjon fra sensor om designet og om emner hentet fra pensum.

I tillegg til eksamen må samtlige innleveringer må være bestått for at kurset skal være bestått. Samtlige innleveringer må være bestått i samme semester.

Eksamen vil avholdt den [tidspunkt kommer].